PERSONVERNERKLÆRING

Ditt personvern er viktig for RAUMA TRENINGSSENTER AS. Vi er opptatt av at du skal forstå hvordan vi håndterer dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen finner du blant annet informasjon om: 

 • hvilke personopplysninger vi samler inn
 • hvordan vi samler inn personopplysninger og
 • hva vi bruker personopplysninger til.    

Hva er en personopplysning?

En personopplysning er enhver opplysning som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk person, herunder blant annet navn, postadresse, e-postadresse, IP-adresse og mobilnummer.

Hvem er behandlingsansvarlig?

RAUMA TRENINGSSENTER AS, ved daglig leder, Bendik Sørli, er behandlingsansvarlig for de personopplysningene som vi behandler til de formålene som fremgår under. Som behandlingsansvarlig behandler vi dine personopplysninger i tråd med de til enhver tid gjeldende lovkrav. 

Våre kontaktopplysninger er: 

Organisasjonsnummer:

994 881 930

Navn/foretaksnavn:

RAUMA TRENINGSSENTER AS

Organisasjonsform:

Aksjeselskap

Forretningsadresse:

Parkvegen 22, 6300 ÅNDALSNES

Kommune: RAUMA

Hvordan får vi tilgang til personopplysninger om deg?

Vi kan få tilgang til personopplysninger på flere måter: 

 • Vi mottar personopplysninger direkte fra deg når du abonnerer på/bestiller våre tjenester eller kontakter oss på annen måte, via for eksempel telefon, skjema på vår nettløsning eller e-post. Disse opplysningene er nødvendige for at vi skal kunne følge opp dine henvendelser og/eller sende deg våre nyhetsbrev.
 • Vi mottar personopplysninger indirekte fra deg når du benytter deg av våre tjenester, for eksempel våre nettsider. Disse opplysningene er viktige for å kunne forbedre og tilpasse våre tjenester til dine behov.  
 • Vi mottar personopplysninger fra andre kilder når du kommer i kontakt med våre samarbeidspartnere, via medlems- eller partnernettverk som er tilknyttet våre distribusjonskanaler, eller dersom dine opplysninger er tilgjengelig i offentlige registre. Disse opplysningene er viktige for at vi skal kunne forbedre og tilpasse de tjenestene vi tilbyr deg. 

Det er selvsagt frivillig å dele dine personopplysninger til oss. Visse opplysninger kan imidlertid være nødvendige for å kunne gjennomføre en eventuell avtale som du har inngått med oss.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

De personopplysningene som vi samler inn kan deles inn i følgende kategorier:

 • Grunnleggende informasjon slik som navn og kontaktopplysninger.
 •  Opplysninger om kundeforholdet ditt, slik som tjeneste- og ordreopplysninger, betalingsopplysninger, og henvendelser til kundeservice.
 • Opplysninger når du besøker våre nettsider (herunder dato og tid, hva slags PC/mobiltelefon, operativsystem og nettleser du bruker, IP-adresser, skjermstørrelse etc.)

Vi kan også behandle andre opplysninger dersom disse er samlet inn på grunnlag av ditt samtykke. Du vil i så fall få spesifikk informasjon om hvilke opplysninger vi samler inn og hva de brukes til når vi ber om ditt samtykke.

Hva bruker vi personopplysningene til?

Vi bruker personopplysninger til følgende formål:

 • Levere tjenester: Vi behandler personopplysninger for å yte og levere tjenester til deg. For eksempel behandles dine opplysninger i forbindelse med billettkjøp, og følgende punkter nedenfor. Vi bruker også personopplysninger  for å kunne gi deg en best mulig brukeropplevelse.
 • Utvikling og analyse: Vi behandler personopplysninger for å forstå dine behov og for å forbedre og videreutvikle våre tjenester.
 • Salg og markedsføring: Vi bruker både anonymiserte data og personopplysninger for markedsføringsformål i samsvar med gjeldende lovgivning. Disse aktivitetene inkluderer markedsføring av  tjenester, herunder til å lage målgrupper, tilpasse markedsføringen til dine behov og til å sende ut nyhetsbrev og annen informasjon du har bedt om å få.
 • Stillingsutlysning og ansettelse: Vi bruker personopplysninger for å vurdere kandidater som, enten uoppfordret eller ved en utlysning, søker på stillinger hos oss.
 • Informasjonssikkerhet og misbruk av tjenester: Vi vil kunne behandle person- og trafikkopplysninger for å sørge for god sikkerhet i alle våre tjenester. Vi vil også kunne behandle personopplysninger for å avdekke eller forhindre ulike typer bedrageri og annen misbruk.
 • Overholdelse lovpålagte krav: Vi behandler personopplysninger for å oppfylle våre lovfestede plikter, f. eks. i tilknytning til regnskapsførsel og for å fremlegge opplysninger for kompetent myndighet når dette er pålagt oss i henhold til norsk lov.
 • Andre formål du har samtykket til i: Vi vil kunne behandle dine personopplysninger for ethvert annet formål som du spesifikt har gitt oss et samtykke til.

Hvorfor har vi lov til å behandle dine personopplysninger?

Etter personvernlovgivningen plikter vi oss å basere sin behandling av personopplysninger på et lovlig behandlingsgrunnlag. Vår behandling av personopplysninger skjer med grunnlag i et eller flere av de følgende grunnlagene:  

 • Behandling av personopplysningene er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg. 
 • Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler oss, herunder for eksempel å oppbevare opplysninger i henhold til bokføringslovgivningen. 
 • Behandlingen er nødvendig for formål knyttet til en berettiget interesse som forfølges av oss, betinget av at dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter ikke går foran og krever vern av dine personopplysninger. 
 • Du har gitt ditt samtykke til behandlingen av dine personopplysninger til ett eller flere spesifikke formål. 

Hvem deler vi personopplysninger med? 

Vi vil kunne dele personopplysninger med våre underleverandører for å kunne levere den avtalte tjenesten. Et selskap som behandler data på vegne av oss, kalles en databehandler. Når vi bruker databehandlere  sørger vi for å inngå en såkalt databehandleravtale. En databehandleravtale er en avtale som regulerer hvordan databehandleren kan behandle de personopplysningene som  de får tilgang til.

Vi vil også kunne dele personopplysninger med offentlige myndigheter der det foreligger en lovfestet utleveringsplikt. 

Overføres personopplysningene til land utenfor Norge? 

Nei, vi overføringer ingen identifiserende personopplysninger til land utenfor Norge.

Hvor lenge lagres personopplysninger?

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for oppfyllelsen av de overnevnte formålene med behandlingen av opplysningene. Dette gjelder likevel ikke dersom lagring er lovpålagt i en lengre periode enn det formålet tilsier. 

Anonymiserte opplysninger er ikke underlagt begrensninger med hensyn til behandling, ettersom de ikke lenger kan knyttes direkte eller indirekte til en enkeltperson. 

Hvordan sikrer vi dine personopplysninger?

Vi har etablert rutiner og tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til personopplysningene dine og at all behandling av opplysningene for øvrig skjer i tråd med gjeldende rett. Tiltakene inkluderer blant annet jevnlike risikovurderinger, tekniske systemer og fysiske prosedyrer for å ivareta informasjonssikkerhet og rutiner for å verifisere innsyns- og rettingsforespørsler. 

Dine rettigheter

Personvernlovgivningen gir deg en rekke rettigheter, herunder rett til innsyn, retting og sletting i de personopplysningene vi har lagret om deg. 

Vi er opptatt av at de personopplysningene som vi har lagret om deg er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager at dine opplysningene ikke er korrekte, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss. Dette gjelder også dersom du ønsker at dine personopplysninger skal slettes.

Når det gjelder krav om sletting, gjelder ikke dette for de opplysninger som er nødvendige for at vi skal kunne levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til, eller det er lovpålagt å oppbevare opplysningene i en spesifikk periode. 

Du har også rett til dataportabilitet. Dette innebærer at du blant annet får mulighet til å ta med deg dine personopplysninger i et maskinlesbart format.  

Videre har du rett til å motsette deg behandling av personopplysninger og rett til å motsette deg personprofilering og automatiserte avgjørelser. Dette medfører at du kan kreve at dine personopplysninger ikke analyseres for å avdekke din adferd, preferanser, evner eller behov. Dette gjelder likevel ikke dersom behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som du har inngått med oss eller dersom du tidligere har gitt ditt uttrykkelige samtykke til behandlingen.  

Dersom du mener vi ikke følger denne personvernerklæringen eller gjeldende lovgivning kan du sende Bendik Sørli en klage. Du kan også klage til Datatilsynet.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler («cookies») og lignende teknologier på våre nettsider. Du kan lese mer om vår bruk av cookies i vår cookie-erklæring her

Ansvar ved bruk av tredjeparts nettsider 

Via våre nettsider kan vi om ønskelig linke til en tredjeparts nettside som representerer en samarbeidspartner eller til f.eks en lenke til et  produkt. Hvis du klikker på en av disse linkene vil du bli henvist direkte til en nettside som ikke kontrolleres av oss. Vi er ikke ansvarlige for tredjeparts nettsider, og vår cookie-erklæring og personvernerklæring gjelder følgelig ikke tredjeparts nettsider. 

Endringer i denne personvernerklæringen

Våre tjenester er i kontinuerlig utvikling. Vi kan derfor ha behov for å oppdatere vår personvernerklæring. Dersom personvernerklæringen er gjenstand for oppdatering, vil den oppdaterte personvernerklæringen bli gjort tilgjengelig på vår nettside, www.pae.as

Ved større endringer kan du oppleve å motta et varsel fra oss pr. e-post eller når du besøker nettsiden vår.

Hvordan kommer du i kontakt med oss?

Dersom du ønsker å be om innsyn, retting eller sletting mv, eller har spørsmål til hvordan vi behandler dine personopplysninger kan du kontakte Bendik på telefon +47 91583382 eller epost kickrauma@live.no